John Sonmez Guest Author

7 Sai Lầm Trong Sự Nghiệp Lập Trình

[John Sonmez là một developer viết blog để giúp đỡ các developer khác phát triển sự nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân.

ITviec hân hạnh giới thiệu đến các bạn một bài viết hữu ích của John về 7 sai lầm mà mọi developer thường mắc phải trong sự nghiệp.

You can read English version here.]

Là người hướng dẫn trong sự nghiệp và cuộc sống cho nhiều developer, tôi có nhiều cơ hội trò chuyện cùng họ về việc ‘làm sao họ cải thiện và phát triển sự nghiệp’.

Bản thân tôi vẫn nhiều lần mắc phải các sai lầm mà vô số developer từng đau đầu, mà tôi thậm chí không nhận ra sai lầm đó.

Vì vậy bài viết này, tôi muốn đề cập đến 7 sai lầm thường gặp trong sự nghiệp lập trình.

Đọc tiếp…