John Sonmez Guest Author

cong-viec-cua-lap-trinh-vien

7 sai lầm nguy hiểm trong công việc của lập trình viên (updated)

cong-viec-cua-lap-trinh-vien

Đọc bài viết này để biết:

  • Trong công việc của lập trình viên, 7 sai lầm thường gặp là gì?
  • Cách khắc phục giúp sự nghiệp vút bay

You can read English version here.

Giới thiệuJohn Sonmez là developer nổi tiếng với những bài viết hữu ích giúp các developer khác xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển sự nghiệp.

ITviec hân hạnh giới thiệu một trong những bài viết tâm đắc của anh John Sonmez: 7 sai lầm nguy hiểm trong công việc của lập trình viên.

Tham khảo hàng trăm việc làm developer chất tại ITviec

Đọc tiếp…