Blog Product Manager

Khám phá ngay con đường sự nghiệp của Product Manager qua những bài viết và phỏng vấn các chuyên gia hàng đầu dưới đây.

Xem thêm nhiều việc làm Product Manager tại đây

Product Manager là gì? Phỏng vấn với Product Manager của Tiki.vn

“Product Manager là người chịu trách nhiệm quyết định tính năng nào cần có cho sản phẩm, làm việc với Developer, UX UI Designer để xây dựng tính năng đó và đảm bảo sản phẩm đạt được tới chỉ số thành công nhất. Em có thể xem Product Manager là “CEO của Product”.”

Đọc phỏng vấn này với Product Manager của Tiki.vn, anh Nguyễn Hoàng Việt để khám phá ngay:

  • Product Manager là gì, công việc cụ thể của một Product Manager
  • Kỹ năng cần thiết để trở thành Product Manager
  • Sai lầm thường thấy của các Product Manager và bài học rút ra

Đọc tiếp…

Công việc của Product Manager trong E-commerce Startup

“Công việc của Product Manger là những gì liên quan đến trải nghiệm của người dùng trên website. Mình phải là người QC “sản phẩm” trước khi nó ra mắt để đảm bảo người dùng hài lòng và muốn quay lại.”

Đọc bài phỏng vấn của ITviec với chị Lê Nguyễn Ánh Dương, Product Manager của Kyna.vn để hiểu được:

  • Nhiệm vụ của Product Manager cho một website E-commerce.
  • Kỹ năng để trở thành một Product Manger.
  • Quan điểm về sản phẩm tốt từ góc độ người dùng.

Đọc tiếp…

Công Ty Product & Outsourcing: 3 Điểm Khác Biệt

“Sự thành công trong công ty product đo lường bằng mức độ hài lòng của người dùng. Sự thành công trong công ty outsourcing đo lường bằng mức độ hài lòng của khách hàng. “

Cùng đọc bài phỏng vấn của ITviec với Rutger Coolen – Principal Product Manager của Atlassian – để tìm hiểu:

  • Ba điểm khác biệt lớn nhất giữa làm việc tại công ty product và outsourcing
  • Làm sao để thành công tại công ty product
  • Sai lầm lớn nhất mà Rutger từng mắc phải và bài học anh rút ra

Đọc tiếp…

error: